HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN
*Các hạng mục bên dưới bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu
Ghi rõ tên trường, địa chỉ: phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh)
Ghi rõ tên trường, địa chỉ: phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh)
NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CÁC NGÀNH TRUNG CẤP DỰ KIẾN MỞ
HÌNH ẢNH HỌC BẠ, CMND/CCCD, BẰNG/GIẤY CNTN TẠM THỜI
Học bạ năm học lớp 9 hoặc 12; Giấy tờ nào chưa có thì để trống
Học bạ
CMND/CCCD
BẰNG/GIẤY CNTN TẠM THỜI
Bạn biết đến Trường Trung cấp Vạn Hạnh qua các kênh nào sau đây: